• מיקרו תשנ"ח קובץ PDF.
  • מיקרו תש"ס קובץ PDF.
  • מיקרו תשס"ג קובץ PDF.
  • מיקרו תשס"ד קובץ PDF.
  • מיקרו תשס"ה קובץ PDF.
  • מיקרו תשס"ו קובץ PDF.
  • מיקרו תשס"ז לפני רפורמה קובץ PDF

    החל משנת תשס"ז - 2007 - בחינות במיקרו נמצאות בהתמחות

  • סיפרתית 2008 קובץ PDF